Left navigation


Mat ombord

På flera av våra överfarter erbjuder vi ett urval av gruppemenyer. Du kan med fördel göra gruppmenyerna till en del av den resa, du erbjuder dina kunder.

 

Se gruppmenyer här [Kräver login]